ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1137

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

Όνομα Πατρός
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
k.androutsos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών