ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1140

Όνομα
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Επώνυμο
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
t.antonakis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών