ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2113

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
k.arabatzis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών