ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΚΟΥΔΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1150

Όνομα
ΜΙΧΑΗΛ

Επώνυμο
ΑΡΚΟΥΔΑΣ

Τηλέφωνο
2310544150

Email
m.arkoudas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών