ΒΕΡΓΗΣ ΒΑΛΑΣΣΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1155

Όνομα
ΒΕΡΓΗΣ

Επώνυμο
ΒΑΛΑΣΣΑΣ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
v.valassas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών