ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2440

Όνομα
ΙΑΚΩΒΟΣ

Επώνυμο
ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
i.vardaramatos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών