ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1169

Όνομα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Επώνυμο
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
p.vasiliou@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών