ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1172

Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΒΑΣΣΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
a.vassis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών