ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1175

Όνομα
ΧΡΗΣΤΟΣ

Επώνυμο
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
c.velentzas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών