ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΕΤΣΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1185

Όνομα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Επώνυμο
ΒΛΕΤΣΑ

Όνομα Πατρός
ΝΑΠΟΛΕΩΝ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
p.vletsa@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών