ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2389

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
g.giannakopoulos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών