ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΓΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1210

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΓΙΩΓΟΣ

Όνομα Πατρός
ΜΙΧΑΗΛ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
d.giogos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών