ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΠΑΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1219

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΓΚΙΠΑΛΗΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
210 0102435

Email
g.gipalis@hotmail.com

Εργάζεται στην
66 IAN AUDITOR Ι.Κ.Ε.