ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΚΙΠΑΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1218

Όνομα
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Επώνυμο
ΓΚΙΠΑΛΗΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
e.gipalis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών