ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΑΤΣΙΑ ΔΡΟΜΠΑΚΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1229

Όνομα
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Επώνυμο
ΓΡΑΤΣΙΑ ΔΡΟΜΠΑΚΗ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
a.gratsia@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών