ΧΡΙΣΤΑΚΙΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1231

Όνομα
ΧΡΙΣΤΑΚΙΣ

Επώνυμο
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
c.grigoriadis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών