ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΒΙΛΛΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1232

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΔΑΒΙΛΛΑΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
k.davillas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών