ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2391

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΔΕΛΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
g.delis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών