ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2352

Όνομα
ΑΓΓΕΛΟΣ

Επώνυμο
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
a.dionissopoulos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών