ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΪΝΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2140

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΔΡΑΪΝΑΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
d.drainas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών