ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2364

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
d.drakopoulos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών