ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1286

Όνομα
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Επώνυμο
ΖΕΡΒΑΣ

Τηλέφωνο
211 1032000

Email
azervas@bdo.gr

Εργάζεται στην
41 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ