ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΜΠΑΛΟΥΡΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2151

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΑ

Επώνυμο
ΚΑΜΠΑΛΟΥΡΗ

Όνομα Πατρός
ΜΙΧΑΗΛ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
d.kabalouri@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών