ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2451

Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλέφωνο
2310544150

Email
a.karathanos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών