ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2398

Όνομα
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΡΑΛΗΣ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
e.karalis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών