ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1348

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
g.karamichalis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών