ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2157

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
i.karapostolakis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών