ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2162

Όνομα
ΑΘΗΝΑ

Επώνυμο
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
a.katsimicha@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών