ΑΘΗΝΑ ΚΕΡΑΜΙΤΖΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1370

Όνομα
ΑΘΗΝΑ

Επώνυμο
ΚΕΡΑΜΙΤΖΗ

Όνομα Πατρός
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
a.keramintzi@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών