ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2165

Όνομα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επώνυμο
ΚΟΛΛΥΡΗΣ

Όνομα Πατρός
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
n.kolliris@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών