ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1398

Όνομα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Επώνυμο
ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Όνομα Πατρός
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
e.kosmatos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών