ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2407

Όνομα
ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Επώνυμο
ΚΟΥΤΣΟΥΡΛΗΣ

Όνομα Πατρός
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηλέφωνο
2310544150

Email
p.koutsourlis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών