ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΟΚΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1427

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΚΡΟΚΟΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
i.krokos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών