ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΜΠΙΖΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1435

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΥΡΜΠΙΖΑΚΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
g.kirbizakis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών