ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1456

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Τηλέφωνο
2310544150

Email
g.lazaridis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών