ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΛΑΤΙΦΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2176

Όνομα
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Επώνυμο
ΛΑΤΙΦΗ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
a.latifi@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών