ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1484

Όνομα
ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Επώνυμο
ΜΑΚΡΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
s.makris@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών