ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1494

Όνομα
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επώνυμο
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
e.manousakis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών