ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2288

Όνομα
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Επώνυμο
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
d.markopoulou@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών