ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1514

Όνομα
ΧΡΗΣΤΟΣ

Επώνυμο
ΜΕΝΕΛΑΟΥ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
c.menelaou@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών