ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1516

Όνομα
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Επώνυμο
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
v.merediti@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών