ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΡΛΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2189

Όνομα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Επώνυμο
ΜΠΑΡΛΑΣ

Όνομα Πατρός
ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
p.barlas@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών