ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1549

Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
a.bekiaris@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών