ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΟΥΤΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1567

Όνομα
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Επώνυμο
ΜΠΟΥΤΑ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλέφωνο
2310544150

Email
a.bouta@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών