ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1581

Όνομα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επώνυμο
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΟΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
n.nikolopoulos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών