ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2196

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Επώνυμο
ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
k.ntavarinou@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών