ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2374

Όνομα
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Επώνυμο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
Χ. ΣΑΜΠΑΓΚ - Σ. ΧΟΥΡΙ (Πρώην ΠΡΕΜΕΤΗΣ) 3 , ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλέφωνο
210 7249302

Email
mpanagiotopoulou@pdaudit.gr

Εργάζεται στην
31 DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ