ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1631

Όνομα
ΧΡΗΣΤΟΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Όνομα Πατρός
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Τηλέφωνο
2310544150

Email
c.papadimitriou@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών