ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1635

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΗΤΑΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
i.papadopoulos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών