ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
1639

Όνομα
ΕΙΡΗΝΗ

Επώνυμο
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108691100

Email
ei.papadopoulou@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών